Play Attention

Play Attention

Paly Attention logo


Play Attention Learning System to opatentowana technologia używana przez astronautów z NASA i pilotów armii amerykańskiej, która sprawia, że utrzymanie koncentracji w czasie długich i wyczerpujących lotów przestaje sprawiać trudności. Teraz również Państwo mogą skorzystać z tej technologii by pokonać problemy związane z deficytami w koncentracji uwagi.

Play Attention Learning System zachęca do ćwiczenia w zakresie podstawowych umiejętności poznawczych. Dzięki temu w relatywnie krótkim czasie mózg na nowo uczy się jasnego myślenia, koncentrowania się oraz utrzymywania uwagi przez dłuższy czas.

Osoby mające problemy z koncentracją, skupianiem się na długotrwałych czynnościach potrafią godzinami utrzymywać uwagę na grach wideo o wysokim poziomie stymulacji, jednocześnie tak proste zadania jak czytanie ze zrozumieniem, uważne słuchanie innych, pisanie często są dla nich niewykonalne.

Użytkownik niniejszej technologii wykonuje serię ćwiczeń podobnych do gier komputerowych, które kontrolowane są przy pomocy umysłu. System Play Attention wykorzystuje opaskę na rękę  z wbudowanymi czujnikami, które rejestrują stan koncentracji uwagi użytkownika oraz jego procesy poznawcze lub myślowe. Informacje te są przesyłane bezprzewodowo do modułu połączonego z komputerem tak, że można od razu zobaczyć jakie robi się postępy.

 

 

 

Link do filmu z zasadą działnia Play Attention:  

www.youtube.com/watch?v=A7VStOg7gp4&feature=player_embedded 

 

Użytkownik otrzymuje natychmiastowe informacje zwrotne dotyczące:

 • pozytywnych zmian w zakresie koncentracji,
 • rozwijania pamięci,
 • umiejętności doprowadzania zadań do końca,
 • ignorowania bodźców rozpraszających.

Często w krótkim czasie, zachowanie użytkownika systemu może zostać zmodyfikowane tak, by obniżyć lub wyeliminować tendencję do nadpobudliwości ruchowej, impulsywności, rozpraszania się itp. Dzięki temu poprawie ulega umiejętność skupienia się na zadaniach, także tych z ograniczeniem czasowym, rozumienie instrukcji, pamięć i inne funkcje poznawcze.

Jeśli twoje dziecko:

 • odrabia pracę domową przez kilka godzin, a powinno zrobić to w 10 minut,
 • czyta opowiadanie, ale nie potrafi powiedzieć, o czym ono jest,
 • nie potrafi usiedzieć w jednym miejscu więcej niż kilka sekund,
 • jest określane jako „niewyuczalne”, choć wykazuje wysoki iloraz inteligencji,
 • potrafi godzinami grać w gry komputerowe bez przerwy, ale nie potrafi podtrzymać rozmowy,

to Play Attention Learning System pomoże mu w pracy, w zetknięciu się ze spotykającymi go trudnościami.

Jeśli jesteś człowiekiem dorosłym, który:

 • często gubi rzeczy,
 • angażuje się w liczne projekty, ale nie potrafi doprowadzić ich do końca,
 • jest niezorganizowany,
 • ma nagłe wybuchy gniewu,
 • ma kłopoty z wypełnianiem poleceń krok po kroku,
 • nie potrafi ignorować rozpraszających go bodźców,

to Play Attention Learning System jest dla Ciebie szansą na poprawę jakości wykonywanych przez Ciebie czynności zawodowych i osobistych, co w rezultacie zaowocuje poczuciem psychicznego komfortu i wzrostem pewności siebie.

Koszt jednej sesji 60 min - 90 zł

Zaleca się 18 spotkań - dwa, trzy razy w tygodniu.

foot_logo

Menu stopka