Fast ForWord

Fast ForWord

Rozmiar: 6343 bajtów

Programy Fast ForWord oparte są na skutecznej metodzie, która znacząco przyspiesza i wspomaga procesy ucznie się. Matoda ta rozwija, usprawnia i utrwala umiejętności poznawcze: pamięć, koncentrację, analizę i syntezę fonologiczną oraz przetwarzanie i porządkowanie informacji. Dzięki pracy zespółu Scientific Learning, który przez ponad 30 lat prowadził badania nad aktywnością mózgu charakterystyczną dla procesu uczenia się oraz rozwoju umiejętności fonologicznych (mówienie, czytanie, pisanie). Bazując na koncepcji plastyczności mózgu naukowcy opracowali metodę, która szybko, trwale i skutecznie buduje i udoskonala ogólne umiejętności językowe.

Dzieci

Fast ForWord -  to multimedialne programy komputerowe (kolorowy obraz, dźwięk, ruch), z którego korzysta dziecko, przechodząc przez kolejne ćwiczenia. Komputer podłączony jest do Internetu, dzięki czemu po każdorazowej pracy z tym programem wysyłany jest przebieg tej pracy – właściwie każde kliknięcie myszką przez dziecko jest odnotowywane. Program jest również interaktywny z dzieckiem podczas jego pracy – jeśli dziecko radzi sobie dobrze, program dobiera ćwiczenia o coraz wyższym poziomie trudności, natomiast jeśli występują często powtarzające się błędy, przedłuża się czas pracy z poszczególnymi zadaniami itp., program powtarza ćwiczenia na aktualnym poziomie trudności tak, aby dziecko systematycznie ćwicząc, mogło podnosić poziom swoich umiejętności.

FastForWords Wszystkie informacje zebrane przez program komputerowy podczas pracy dziecka trafiają poprzez Internet do zespołu Scientific Learning w USA, gdzie generowane są raporty, które z jednej strony są szczegółową analizą pracy dziecka z programem – uwzględniają ilość wykonanych ćwiczeń, czas wykonania każdego z nich, sukcesy i błędy w wykonaniu każdego ćwiczenia, stopień koncentracji dziecka na ich wykonywaniu itd. a z drugiej zawierają informację o postępach dziecka w rozwijaniu poszczególnych umiejętności, a także wskazówki, które obszary wymagają rozwoju i w jaki sposób można ten rozwój stymulować. Szczegółowe raporty trafiają systematycznie do opiekunów dziecka, co z jednej strony pozwala na bieżące informowanie o postępach, a z drugiej stanowią doskonałą motywację dla dziecka do podejmowania kolejnych zadań.

Metoda oparta jest na formule F.A.S.T Power Learning:

 • F (Frequency and Intensity) – badania nad plastycznością mózgu dowodzą, że wykonywanie ćwiczeń z określoną częstotliwością i intensywnością przyspieszaproces uczenia się,
 • F (Adaptivity) – automatyczne dostosowywanie się interaktywnych ćwiczeń do indywidualnego poziomu umiejętności osoby pracującej z programem,
 • F (Simultaneous Development) – ćwiczenia równocześnie rozwijają zdolności poznawcze i umiejętność czytania, co zapewnia trwałe postępy w uczeniu się,
 • F (Timely Motivation) – zastosowano szereg wzmocnień, które mają zwiększyć motywację do wykonywania ćwiczeń (m.in. atrakcyjna szata graficzna).

Aktualnie w skład rodziny programów Fast ForWord wchodzą:

Programy do poprawy percepcji i koncentracji – dodatkowo językowe:

 • Fast ForWord Language vol. 2 - dzieci,
 • Fast ForWord Language to Reading vol. 2; 2 część programu - dzieci,
 • Fast ForWord Literacy – młodzież, dorośli,
 • Fast ForWord Literacy Advanced – młodzież, dorośli.

Programy typowo językowe:

 • Fast ForWord Reading 1 – dzieci, młodzież, dorośli,
 • Fast ForWord Reading 2 – dzieci, młodzież, dorośli,
 • Fast ForWord Reading 3 – dzieci, młodzież, dorośli,
 • Fast ForWord Reading 4 – dzieci, młodzież, dorośli,
 • Fast ForWord Reading 5 – dzieci, młodzież, dorośli,
 • Reading Assistance - dzieci, młodzież, dorośli.
foot_logo

Menu stopka