Szkolenie z metody Tomatisa

Szkolenie z metody Tomatisa

SZKOLENIE Z METODY TOMATISA

Szczegóły dotyczące cyklu szkoleń w zakresie metody Tomatisa. Program szkolenia przedstawiamy poniżej. Zajęcia prowadzone będą w ramach czterech 3-dniowych zjazdów (piątek, sobota, niedziela) odbywających się co dwa tygodnie. Cena szkolenia wynosi 4800,00 PLN netto. Organizatorzy szkolenia nie zapewniają zakwaterowania oraz wyżywienia. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń na formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na naszej stronie internetowej w dziale „Szkolenia”.

Jednocześnie informujemy, że Centrum Audio-Psycho-Fonologii „ESPACE” prowadzi doradztwo w zakresie konfiguracji sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia terapii metodą Tomatisa oraz umożliwia zakup sprzętu szwajcarskiej firmy PROTEAC.

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne:

 1. Wprowadzenie - badania profesora Tomatisa i rozwój jego metody.
 2. Anatomia i i fizjologia ucha w aspekcie metody Tomatisa.
 3. Różnice pomiędzy słyszeniem a słuchaniem oraz problemy z tym związane.
 4. Centralne zaburzenia słuchu i zjawiska patologiczne narządu słuchu związane z procesami uczenia i reedukacji.
 5. Bilans audio–psycho–fonologiczny,
  • wywiad z pacjentem, procedura konsultacji i oceny audio-psycho-fonologicznej - APF,
  • test uwagi i lateralizacji słuchowej,
  • testy uzupełniające w audio–psycho–fonologii.
 6. Interpretacja testu uwagi i lateralizacji słuchowej (analiza przypadków).
 7. Zastosowanie elektronicznego ucha w terapii metodą Tomatisa,
  • zasady działania urządzenia,
  • programowanie terapii,
  • zastosowanie urządzenia w praktyce,
  • wykorzystanie materiałów dźwiękowych.
 8. Relacja pomiędzy głosem, słuchem i mową – postawa aktywnego słuchania, przykłady pracy z głosem.
 9. Zastosowanie metody stymulacji audio–psycho–lingwistycznej w terapii stosowanej przy zaburzeniach typu: ADHD, porażenie dziecięce, autyzm, syndrom Downa.
 10. Ucho elektroniczne a integracja językowa – znaczenie uwagi słuchowej w nauce języków.
 11. Wykorzystywanie metody Tomatisa w połączeniu z innymi terapiami (logopedia, integracja sensoryczna, masaż dźwiękiem) - spotkanie ze specjalistami wdrażającymi metodę w praktyce.
 12. Metoda Tomatisa a inne metody pracy z dźwiękiem w świetle badań dotyczących plastyczności mózgu.
 13. Ograniczenia i przeciwwskazania do stosowania metody Tomatisa.
 14. Informacja o sprzęcie wykorzystywanym do terapii metodą Tomatisa (dane techniczne, konfiguracja, usługi serwisowe).

Zajęcia praktyczne:

 • Przeprowadzanie testów uwagi i lateralizacji słuchowej.
 • Programowanie i obsługa stymulatora audio-psycho-fonologicznego.
 • Ćwiczenia aktywne z głosem.
 • Analiza i omówienie przypadków klinicznych.
 • Obserwacja i aktywne uczestnictwo w terapii dzieci.
foot_logo

Menu stopka