Metoda Tomatisa - Trening uwagi słuchowej

Metoda Tomatisa - Trening uwagi słuchowej

 Przebieg i koszt treningu uwagi słuchowej - Dorośli

Trening uwagi słuchowej poprzedzony jest konsultacją podczas której przeprowadzany jest wywiad

z Państwem oraz badanie wrażliwości słuchowej i ustalenie ucha dominującego.

Koszt konsultacji - 

Pomiędzy kolejnymi etapami na zakończenie pierwszego oraz na początku drugiego przeprowadzany jest bezpłatny test.


Etap I

Ilość godzin - 30 h
Koszt/godz. -
Koszt ogólny - 


Etap II, III

Ilość godzin - 15 h
Koszt/godz. -
Koszt ogólny - 

Raport na zakończnie treningu - 

 


 Z terapii prof. Tomatisa korzysta wiele dzieci, młodzieży i dorosłych.

Ta pedagogika słuchu przeznaczona jest m.in. dla:

  • Dla ludzi biznesu jako pomoc w rozwoju własnego potencjału intelektualnego w celu wykształcenia umiejętności koncentracji, szybkiego uczenia się i przyswajania języków obcych w walce ze stresem,
  • Dla osób w stanie depresji, nerwicy, cierpiących na brak motywacji, dezorientację oraz bezsenność jako pomoc w radzeniu sobie z ich dolegliwościami,
  • Dla młodych ludzi w celu rozwiązania ich problemów szkolnych typu: dysleksja, zaburzenia uwagi, mowy, koncentracji oraz zapamiętywania,
  • Dla wszystkich uczących się języków obcych z zakresu asymilacji i integracji językowej,
  • Dla kobiet w końcowych miesiącach ciąży jako przygotowanie do łatwiejszego porodu,
  • Dla muzyków, śpiewaków i aktorów w celu rozwiązania problemów z głosem i słuchem.
Logo Dzieci głowna
foot_logo

Menu stopka