Logopedia

Logopedia

Diagnostyka i profilaktyka zaburzeń mowy - obejmuje ocenę rozwoju mowy dziecka (jej nieprawidłowości) w odniesieniu do norm wiekowych oraz określenie czasu trwania terapii i podanie zakresu ćwiczeń odpowiednich dla konkretnego zaburzenia.

Terapia opóźnionego rozwoju mowy - (pobudzenie aktywności słownej dziecka)

Terapia jąkania - w terapii jąkania wykorzystywany jest metronom, który pomaga wypracować właściwą rytmikę mowy.

Korekcja nieprawidłowej wymowy głosek - dyslalia

  • seplenienie (sygmatyzm) - nieprawidłowa wymowa głosek: ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz sz, ż, cz, dż
  • rotacyzm - nieprawidłowa wymowa głoski r
  • nieprawidłowa wymowa głosek tylnojęzykowych: k,g,h
  • mowa bezdźwięczna

Terapia afazji i dyzartrii

Stymulowanie i kształtowanie mowy osób z osłabionym słuchem

Zajęcia logopedyczne prowadzone są w oparciu o metodę Tomatisa, która zmieniła spojrzenie na związek między uchem a głosem.

Profesor Alfred Tomatis dowiódł, że głos może emitować tylko to, co usłyszy ucho. Odpowiednia stymulacja słuchowa powoduje trwałą poprawę zdolności słuchania i w konsekwencji, polepszenie odtwarzana dźwięków oraz wpływa na jakość ekspresji werbalnej. Zajęcia logopedyczne są dobrym uzupełnieniem treningu słuchowego. W trakcie 45 – 60 minutowych sesji z mikrofonem wykorzystywana jest odpowiednio przetworzona muzyka stymulująca pasma mowy, co znacząco wpływa na poprawę komunikacji. Dziecko pracuje z urządzeniem wzmacniającym głos. Sesje przeznaczone są dla dzieci z prostymi zaburzeniami artykulacji, opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzoną komunikacją na tle autyzmu, zespołem Aspergera, dzieci z zespołem Downa oraz osób jąkających się. Zajęcia proponowane są również osobom dorosłym – pracujących głosem, pragnących zniwelować nieprawidłową artykulację dźwięków, usprawnić umiejętność komunikacji ale także tym, którzy w wyniku udaru czy urazu mózgu utracili zdolności językowe.

Zapisy oraz dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów podanych w zakładce "kontakt"

Diagnoza wstępna - 150zł
Terapia 30 minut - 45zł
Terapia 45 minut - 55zł
Terapia 60 minut - 75zł

Logo Dzieci głowna
foot_logo

Menu stopka