Sprzęt

Sprzęt

Centrum Audio-Psycho-Fonologii "ESPACE" używa do terapii wyłącznie sprzętu przetwarzającego dźwięk w sposób analogowy firmy PROTEAC Besson of Switzerland.

Sprzęt ten jest produkowany zgodnie z założeniami prof. A. A. Tomatisa, twórcy metody stymulacji audio-psycho-fonologicznej.

Nie stosujemy w terapii żadnych "uproszczonych" wersji sprzętu opartego na technologii cyfrowej (MP3, MP4, gotowych nagrań na płytach CD do odtwarzania w warunkach domowych, itp.)

Osoby zainteresowane zakupem sprzętu prosimy o kontakt z P. Leszkiem Zdolskim.
Tel. 500-144-200
Email: apf.equipment@vp.pl

 

Adres strony internetowej firmy PROTEAC Besson of Switzerland:

www.proteac.com
 
 
 

foot_logo

Menu stopka