Metoda Tomatisa - Trening uwagi słuchowej

Metoda Tomatisa - Trening uwagi słuchowej

 Przebieg i koszt treningu uwagi słuchowej - Dzieci 

Trening uwagi słuchowej poprzedzony jest konsultacją podczas której przeprowadzany jest wywiad

z opiekunamidziecka oraz badanie wrażliwości słuchowej i ustalenie ucha dominującego.

 

Koszt konsultacji -    

Raport z konsultacji -    


Pomiędzy kolejnymi etapami na zakończenie pierwszego oraz na początku drugiego przeprowadzany jest bezpłatny test.

 Etap I

Ilość godzin - 30 h
Koszt/godz. -
Koszt ogólny -

Etap II, III

Ilość godzin - 15 h
Koszt/godz. -
Koszt ogólny - 

Raport na zakończnie treningu - DANE DO PRZELEWU:

Centrum Audio-Psycho-Fonologii "ESPACE"

ul. Świętokrzyska 32 lok. 102a

00-116 Warszawa 

nr konta: 32 1140 2004 0000 3902 3822 7660

W tytule przelewu prosimy podać imie i nazwisko dziecka oraz rodzaj terapii. 

Z terapii prof. Tomatisa korzysta wiele dzieci, młodzieży i dorosłych.

Ta pedagogika słuchu przeznaczona jest m.in. dla:

  • dzieci z problemami szkolnymi,
  • dzieci z problemami koncentracji i uwagi,
  • dzieci z dysleksją,
  • dzieci autystycznych,
  • osób dorosłych z problemami radzenia sobie ze stresem,
  • osób dorosłych z zaburzeniami pamięci,
  • osób mających problemy związane z depresją i brakiem energii,
  • osób zawodowo pracujących głosem (lektorzy, aktorzy, śpiewacy, nauczyciele),
  • osób chcących doskonalić swój potencjał,
  • wszystkich, którzy uczą się bądź chcą się uczyć języków obcych.
Logo Dzieci głowna
foot_logo

Menu stopka