Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Czy jest konieczne uczestniczenie dziecka we wszystkich etapach ?

 • tak jest konieczne uczestniczenie w min 2 etapach, to jest warunek uczestnictwa w treningu ze względów terapeutycznych,
 • w 1 etapie jest to bierne słuchanie indywidualnie dobranego i odpowiednio przetworzonego materiału muzycznego za pomocą specjalistycznego sprzętu między innymi tzw. "elektronicznego ucha", w 2 etapie dodatkowo dochodzą zajęcia z mikrofonem (tzw. praca z głosem, nie ma znaczenia czy dziecko aktualnie mówi )

Ile czasu trwają zajęcia w danym dniu ?

 • 2 godz. dziennie
 • trening trwa codziennie z wyjątkiem niedziel, nieprzerwanie przez 15 dni (30 godz)- 1 etap, oraz 8 dni (15 godz)- 2 etap, sesje 2-godzinne, jednego dnia 2 etapu- 1 godzina.

W jakich odstępach czasu są organizowane kolejne etapy ?

 • odstęp między 1 a 2 etapem to min 1 miesiąc , max. 2 miesiące

Ile osób pracuje z dzieckiem ?

 • w czasie treningu dziecko pozostaje pod opieką rodzica/opiekuna, jeśli jest to mama lub tata po wykonanym wcześniej teście uwagi i lateralizacji słuchowej, o ile nie będzie przeciwwskazań, rodzic ma prawo do nieodpłatnego skorzystania z terapii (tylko 1 etap), trener czuwa nad jakością materiału muzycznego, jego parametrami, w międzyczasie inicjuje proste gry i zabawy opiekuna z dzieckiem. W czasie treningu nie można jeść, żuć gumy, czytać itp. W czasie 2 etapu trener prowadzi zajęcia z mikrofonem - jest to 1/2 godz. w czasie 2-godzinnej sesji. Zajęcia te odbywają się zgodnie z indywidualnym programem dziecka.

Czy zostanie zakwalifikowane do terapii dziecko, które nie miało nigdy zajęć ze słuchawkami, a w domu je zrzuca, nie jest zainteresowane słuchaniem ?

 • dzieci Np. autystyczne czasami nie lubią słuchawek, trenerzy mają na to swoje metody aby zachęcić dziecko, przy współpracy opiekuna z trenerem, zwykle udaje się bez większych problemów przeprowadzić trening. Czasami potrzeba większej cierpliwości. Jeśli towarzyszy temu uśmiech i poczucie bezpieczeństwa, z czasem zwykle dziecko akceptuje słuchawki. W ostatnim roku naszej pracy tylko jedno dziecko "postawiło na swoim" :). W takiej sytuacji oczywiście następuje zwrot pieniędzy.

Co w przypadku jeżeli dziecko nie założy słuchawek, nie uda się zrobić testu ?

 • konsultacja w czasie której dziecko pierwszy raz będzie miało założone słuchawki, przy wykonywaniu testu uwagi i lateralizacji słuchowej (nie mylić z badaniem słuchu), mogą wystąpić problemy z założeniem słuchawek. Jeśli nie uda się za pierwszym razem wykonać testu, w ramach tej samej konsultacji umawiany jest np. inny termin testu. Każdy taki przypadek traktowany jest indywidualnie i należy wtedy zastosować się do zaleceń konsultanta.

Kiedy płaci się za terapię? Z góry za etap czy za zajęcia w danym dniu?

 • opłata za etap następuje przed rozpoczęciem treningu w całości (za jeden etap)
 • wystawiamy faktury VAT
 • testy kontrolne po 1, przed 2 i po 2 etapie nie są dodatkowo płatne
Logo Dzieci głowna
foot_logo

Menu stopka