Metoda Tomatisa - Trening uwagi słuchowej

Metoda Tomatisa - Trening uwagi słuchowej

Metodę kształcenia uwagi słuchowej, zwana także treningiem słuchowym lub metodą stymulacji Audio – psycho – lingwistycznej (SAPL) wynalazł 40 lat temu francuski otolaryngolog – prof. Alfred Tomatis.

Podstawowym celem tej metody jest wspieranie funkcji dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się oraz rozwijanie zdolności językowych i komunikacyjnych, a także zwiększanie kreatywności oraz poprawa zachowań społecznych.

Dzieci

Metoda polega na słuchaniu dźwięków poprzez urządzenie zwane „elektronicznym uchem”, które jest idealnym modelem ludzkiego ucha – „ćwiczy” ono ucho w taki sposób, aby mogło pracować bez zakłóceń. Ćwiczenia te stymulują centralny układ nerwowy, a w szczególności korę mózgową, która stanowi centrum procesów myślenia. Stymulacja ucho odbywa się poprze dźwięki o określonej, zróżnicowanej częstotliwości.

TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ

Trening składa się z sesji słuchania oraz pracy z głosem, poprzedzonych testem, który pozwala dopasować program sesji do indywidualnych potrzeb. Proces kształcenia uwagi słuchowej monitorowany jest w trakcie trwania treningu. W czasie trwania treningu odpoczywamy leżąc na wysokiej klasy fotelach specjalnie przystosowanych do tego typu ćwiczeń. Są to bardzo miłe 2 h podczas których możemy się zrelaksować i nabrać sił.

Możemy dobrze słyszeć, ale nie oznacza to, że potrafimy równie dobrze słuchać, czyli że mamy prawidłowo rozwiniętą uwagę słuchową. Możemy mieć trudności z prawidłową selekcja i analizą dźwięków, rozróżnianiem wysokich i niskich częstotliwości, a także możemy być nadpobudliwi, częściej niż normalnie zmęczeni, czy nie być odpowiednio skoncentrowani.

Wszystkie ww. czynniki mogą obniżać naszą motywację do pracy, wzbudzać zniechęcenie i negatywnie wpływać na wiarę we własne możliwości. Brak uwagi słuchowej powoduje także problemy, które powstają w czasie nauki języków obcych.

Badania dowiodły, że dźwięk stymuluje prawidłowe funkcjonowanie organizmu poprzez dostarczenie bodźców korze mózgowej. Dźwięki o wysokich częstotliwościach mają działanie pobudzające, podczas gdy dźwięki o niskich częstotliwościach wywołują efekt zmęczenia. Dlatego też w treningu wykorzystywane są głównie dźwięki o wysokich częstotliwościach. Ponadto trening poprawia lateralizację słuchową czyli powoduje, ze prawe ucho staje się dominujące. Dzięki temu można lepiej kontrolować parametry głosu (intonację, barwę, głośność, rytm), a także płynność mowy, co usprawnia komunikowanie się z innymi.

Z kolei poprawa umiejętności słuchania i komunikowania się daje w efekcie polepszenie samopoczucia i wzrost wiary w samego siebie oraz własne możliwości. Trening pozytywnie wpływa również na umiejętność zapamiętywania, uczenia się, w tym także na zwiększenie skuteczności nauki języków obcych.

EFEKTY STOSOWANIA METODY W PRZYPADKU DOROSŁYCH

  • Polepszeniu umiejętności komunikowania się.
  • Łatwiejsze radzenie sobie ze stresem.
  • Lepsza koncentracja uwagi.
  • Szybsze i trwalsze zapamiętywanie.
  • Skuteczniejsze uczenie się.
  • Szybsze przyswajanie języków obcych – skrócenie czasu nauki (poprawna płynność wypowiedzi).
  • Skuteczniejsza kontrola emocji.
  • Lepsza umiejętność relaksowania się, odbudowy własnych sił witalnych oraz większa wiara w siebie.
foot_logo

Menu stopka