logo

Profesor Alfred Tomatis

Muzykalne ucho - koncepcja rozwinięta przez Tomatisa – oznacza, że ucho samoczynnie dostraja się do całego spektrum dźwięków. Ucho powinno być zdolne postrzegać i analizować wszystkie docierające do nas dźwięki o niskich i wysokich częstotliwościach i czynić to w jak najkrótszym czasie z dużą precyzją

Wszystko zaczęło się ok. 50 lat temu, na podstawie dokonanych obserwacji lekarza otolaryngologa i syna znanego śpiewaka operowego doktora Tomatisa, który zajmował się artystami i śpiewakami operowymi, którym załamywał się głos.W tym samym czasie, kierował Laboratorium Akustycznym Arsenału Aeronautycznego. Badał osoby, które pracując na hamowni, pod wpływem dużego hałasu traciły słuch, w tym samym czasie doktor Tomatis zaobserwował u tych osób również problemy z ich głosem. Wtedy to Tomatis zastanawiał się poważnie czy przypadkiem uszkodzenie słuchu nie powodowało u tych osób problemów z głosem? Pogłębiając swoje obserwacje Tomatisa uderzyła pewna zbieżność, która pojawia się pomiędzy badaniami audio metrycznymi osób badanych i krzywymi analizy spektralnej głosu. Tomatis rozpoczął więc serię eksperymentów dotyczącą reakcji i kontrreakcji słuchu na emisję głosu. Zaobserwowane zmiany pozwoliły stwierdzić Tomatisowi, że głos i proces słuchania są ze sobą bardzo ściśle powiązane i opracował podstawowe założenia, na których opiera się dzisiejsza metoda kształcenia uwagi słuchowej i treningów słuchowych. W celu praktycznej realizacji całego procesu Tomatis skonstruował aparat zwany Elektronicznym Uchem powodujący Efekt Tomatisa. Jako specjalista od ucha, nosa i krtani dr Tomatis osobiście leczył największych światowych wirtuozów m.in. Marię Callas, Pavarottiego, wielu aktorów jak Depardieu, D.Auteuil, E. Singer, Romy Schnaider. Odkryciem Tomatisa jest określenie "muzykalne ucho", które posiada pewną specyfikę - dobrze wykształconą funkcję wsłuchiwania tzn. uwagę słuchową. Ucho ma związek z całym ciałem ze względu na połączenia nerwowe, ma swój udział niemal we wszystkim co odczuwamy, jak postrzegamy otoczenie, jak reagujemy, jak się zachowujemy, wpływa na nasz nastrój, poziom energii etc. Badania dr Tomatisa pokazały, że uszy odgrywają kluczową rolę w kontroli głosu i mowy, ucho wpływa na świadomość ciała "body image" i kontroluje równowagę.

Prace Tomatisa skupiły się przede wszystkim na reedukacji tejże uwagi słuchowej, co z kolei ma bezpośredni wpływ na jakość głosu u śpiewaków czy muzyków. Wirtuozostwo, perfekcyjne ustawienie głosu lub trzymanie instrumentu, proces uczenia się, zapamiętywania, doskonalenie i wykorzystanie własnego potencjału. Poprzez lepszą znajomość funkcjonowania ludzkiego ucha jako instrumentu kontroli, możemy uchu przywrócić jego najlepszą efektywność.

foot_logo

Menu stopka