logo

Praca z głosem

Prof. Alfred Tomatis, przez wiele lat zajmował się problematyką głosu i słuchu zarówno wśród środowiska śpiewaków i muzyków jak i innych ludzi. Złe ustawienie głosu, kłopoty z krtanią, niemożność wykorzystania swojego potencjału w pełni to częste problemy ludzi dla których głos to podstawowe narzędzie pracy.

Badania prof. Tomatisa wykazały ścisłą zależność pomiędzy głosem a słuchem. Konstruując swój aparat prof. Tomatis pomyślał o ludziach muzyki, sceny, nauczycielach i tych wszystkich którzy wykorzystują swój głos również w pracy. Zaproponował on pracę polegającą na postawie tzw. Aktywnego słuchania, podczas którego ucho jest ćwiczone drogą kostną i mięśniową, co prowadzi do bardziej precyzyjnej analizy dźwięku oraz ma duży wpływ na walory głosu: jego tembr, poczucie rytmu i natężenie. Aparat zwany elektronicznym uchem poprzez seanse wsłuchiwania ćwiczy mięśnie ucha środkowego, co zwiększa zdolność i precyzyjność analizy dźwięku. Wykorzystywana podczas terapii Tomatisa muzyka Mozarta ze względu na obecność w niej dużej ilości dźwięków o wysokiej częstotliwości oraz z powodu rytmu zbliżonego do naturalnego rytmu naszego organizmu jest bardzo stymulująca, wyzwala potencjał osoby, pobudza organizm do aktywności i naładowuje komórki mózgowe. Praca z własnym głosem pozwala na wykorzystanie w pełni swojego potencjału, pomaga w lepszym ustawieniu rytmu i tembru głosu. Lepsze panowanie nad własnym głosem przekłada się również na harmonizację swego ciała. Trening słuchowy skierowany jest by pomóc tym którzy pracują na co dzień swoim głosem: aktorów, śpiewaków, tancerzy, aktorów, adwokatów, handlowców, polityków, menadżerów i wszystkich tych którzy występują publicznie, ponieważ pozwala osiągnąć bardzo dobre rezultaty jeśli chodzi o poprawę dykcji, wysławianie się co zwiększa zaufanie do siebie i samoocenę. Praca z własnym głosem ma na celu najpierw otworzenie ucha i wykorzystaniu w pełni jego możliwości a następnie wzmocnienie mięsni ucha środkowego co wpływa na sam głos i harmonizację całego organizmu. Wykorzystywana podczas terapii muzyka filtrowana i wysokie dźwięki pozwalają na aktywizację całego organizmu a przede wszystkim komórek nerwowych, poprawia zdolność koncentracji i zapamiętywania. Po pewnym czasie organizm sam nabiera zdolności do wykorzystania swoich możliwości i kontynuując kilka prostych ćwiczeń już bez aparatury sami stymulujemy swój organizm.

foot_logo

Menu stopka