logo

Komu to pomaga?

Audio-psycho-fonologia - dyscyplina nauki stworzona przez prof. Alfreda Tomatisa opiera się na badaniach naukowych prowadzonych w trzech podstawowych dziedzinach takich jak: audiologia, psychologia i lingwistyka.

Prace badawcze z tego zakresu potwierdziły ogromne znaczenie uwagi słuchowej, czyli harmonijnego współdziałania głosu, słuchu i mowy dla sprawnego funkcjonowania organizmu człowieka - jego zachowania, sposobu porozumiewania się, samopoczucia i ogólnie stanu psychiki ludzkiej. Prowadzone badania wykazały również, że główna przyczyną zaburzeń w w/w sferach jest zachwianie bądź brak uwagi słuchowej, występujące coraz częściej w naszym społeczeństwie.

Potrzebną nam do prawidłowego funkcjonowania uwagę słuchową możemy wyćwiczyć bądź usprawnić dzięki stworzonej przez prof. Tomatisa metodzie treningu słuchowego opartej na prawie zwanym Efektem Tomatisa.

Istnieje kilka dyscyplin, w których metoda ta znajduje zastosowanie, a wśród nich znajdują się m.in.: komunikacja, problemy szkolne, problemy związane z koncentracją pamięcią, ustawienie i lepsze wykorzystanie własnego głosu oraz słuchu, zaburzenia równowagi, nadmierny stres i problemy związane z radzeniem sobie z nim, brak energii lub ciągłe poczucie nadmiernego zmęczenia, przeciążenia.

Ponad 40 lat temu prof. Alfred A. Tomatis - francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra, dokonał kilku zaskakujących obserwacji, które doprowadziły do rozwoju tzw. metody Tomatisa. W literaturze przedmiotu metoda znana jest również jako: "trening uwagi słuchowej", "stymulacja słuchowa", "trening audio-psycho-lingwistyczny". Podstawowym jej celem jest wspieranie i rozwój uwagi słuchowej dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się, rozwinięcie zdolności komunikacyjnych i językowych, zwiększenie kreatywności oraz poprawa jakości zachowań społecznych.

Metoda Tomatisa okazała się bardzo skuteczna w terapii dzieci z problemami szkolnymi typu: zaburzenia uwagi, mowy, koncentracji, dysleksja. Zastosowanie tej metody przyniosło również zadowalające efekty w przypadku dzieci autystycznych, a także dzieci z problemami koordynacji sensomotorycznej.W przypadku dorosłych terapia jest z powodzeniem stosowana w leczeniu depresji, wspomaga przyswajanie języków obcych oraz kształcenie i udoskonalanie umiejętności komunikacyjnych. Okazała się niezmiernie pomocna również w przypadku osób, dla których głos i słuch są narzędziem pracy, tj.: muzyków, śpiewaków operowych, aktorów, dziennikarzy radiowych itd.

Obecnie metodę prof. Tomatisa wykorzystuje się w ponad 250 centrach na całym świecie. Są one prowadzone przez doświadczonych, dyplomowanych specjalistów z dziedziny audio-psycho-fonologii.
Metoda stymulacji słuchowej opracowana i rozwinięta przez prof. Tomatisa opiera się na wielu założeniach teoretycznych dotyczących różnych funkcji ucha i ich powiązań z głosem.
Badania przeprowadzone przez prof. Tomatisa niezbicie dowodzą, że uwaga słuchowa wpływa na sposób w jaki porozumiewamy się i funkcjonujemy w otoczeniu, a także na nasze samopoczucie oraz na nasz stan psychiczny.
Obecnie pojawia się coraz więcej opracowań naukowych potwierdzających skuteczność metody prof. Tomatisa. Prowadzonych jest również wiele badań klinicznych potwierdzających wiarygodność i efektywność opisywanej metody.

foot_logo

Menu stopka