Metronom

Metronom

METRONOM INTERAKTYWNY – Rewolucja w rehabilitacji neurologicznej i ruchowej

Co to jest interaktywny metronom?

Rozmiar: 4799 bajtówInteraktywny Metronom (IM – od ang: interactive metronome) to oparty na funkcjach umysłowych program do oceny i ćwiczeń rehabilitacyjnych, opracowany specjalnie w celu poprawy tych funkcji umysłu, które bezpośrednio wpływają na skupienie, uwagę, planowanie w czasie i przestrzeni (motoryczne). To, z kolei korzystnie wpływa na poprawę zdolności ruchowych, łącznie z ogólnymi funkcjami motorycznymi a także z podstawowymi zdolnościami poznawczymi takimi jak planowanie, organizacja i język.

Jak to działa?

IM to program ćwiczeń, o określonej strukturze, ze ściśle określonymi progami osiągnięć, który wymusza na pacjencie ruchy absolutnie zgodne z komputerowo generowanym rytmem. Uczestnicy programu mają synchronizować ruchy kończyn (rąk i nóg) z rytmem dźwięków słyszanych przez słuchawki; pacjenci powtarzają rytmicznie – zgodnie z tym, co słyszą w słuchawkach – określone ruchy, np. stąpanie palcami po specjalnej macie sensorycznej, lub klaskanie w dłonie ubrane w specjalne rękawice IM.

Licencjonowany zestaw audio lub audio-video dostarcza natychmiastowej informacji zwrotnej. Różnice pomiędzy czasem wykonania pacjentów a rytmem generowanym komputerowo mierzone są w milisekundach. Uzyskany wynik wskazuje na dokładność wyczucia czasu.

Dorosli

Korzyści

Ponad dziesięcioletnie badania kliniczne oraz analizy przypadków wykorzystania IM pokazują, że rezultaty uzyskane w zakresie motoryki, rytmiki, planowania czasu prowadzą do poprawy:

 • uwagi i koncentracji
 • funkcji językowych
 • zachowania (agresja, nadpobudliwość)
 • koordynacji i kontroli ruchowej
 • równowagi i sposobu poruszania się
 • wydolności i wytrzymałości fizycznej organizmu
 • umiejętności motorycznych umożliwiających samodzielne życie
 • samodzielności w zakresie korzystania z protez kończyn.

Dla kogo jest IM?

Użycie IM może przynieść pozytywne skutki u osób z problemami z planowaniem czasowo-przestrzennym, z opóźnieniami w rozwoju mowy i funkcji językowych, zaburzeniami senso-motorycznymi, trudnościami w uczeniu się, z rozmaitymi trudnościami poznawczymi i fizycznymi. Osoby, które skorzystały z IM to zarówno dzieci i dorośli z następującymi zespołami / objawami:

 • zaburzenia inegracji sensorycznej
 • zespół Aspergera
 • Autyzm
 • ADD/ADHD ( zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi )
 • porażenie mózgowe

Dlaczego warto skorzystać z IM?

„ Uważam, że IM bardzo pozytywnie wpływa na poprawę umiejętności integracji dwustronnej i na zwiększenie czasu napięcia pojedynczych kończyn. Dzieci chętniej angażowały się w wykonywanie bardziej złożonych i trudniejszych zadań”

Tracy Cueli-Dutil, pediatra,
Miami Children’s Hospital / Dan Marino Center, Miami, FL

„Zainteresowałem się IM w szczególny sposób ponieważ, podobnie jak inne narzędzia przeze mnie wykorzystywane, może być pomocny w indukowaniu zmian w mózgu. W rezultacie dzieci mogą osiągać niebywały postęp w bardzo krótkim czasie”

Aditi Silverstein, Przewodniczący Ośrodka Rehabilitacji i Rozwoju, Roanoke, VA

” Stosujemy IM w połączeniu z innymi, tradycyjnymi metodami leczenia interdyscyplinarnego w stosunku do pacjentów hospitalizowanych i dochodzących, dzieci i dorosłych. Przy pomocy tego programu wielu naszych pacjentów szybko z pacjentów wymagających intensywnej opieki stało się pacjentami dochodzącymi, uczęszczającymi na mniej intensywną terapię. Zaobserwowaliśmy zdecydowaną poprawę w sposobie poruszania się, koordynacji, skupieniu i uwadze a także w procesach myślowych.”

Cheryl Miller- Scot, (otolaryngolog??? L? OTR/L) Dyrektor Generalny Usług Szpitalnych, HealthSouth Hospital

Wyniki badań klinicznych

Uszkodzenia rdzenia kręgowego:
Rehabilitację metronomem interaktywnym zastosowano u 32-letniego mężczyzny z niedowładem kończyn dolnych, u którego stwierdzono znaczne zaburzenia reakcji równowagi biodra i kostki. Przed terapią IM nie był w stanie dotykać piętami ziemi w trakcie przemieszczania się, a ćwiczenia na bieżni mechanicznej tolerował jedynie przez dwie minuty przy prędkości pół mili na godzinę. Mężczyzna odbył 19 sesji z IM, po których mógł siedzieć, samodzielnie stać, maszerować na bieżni mechanicznej przez ponad pół godziny przy prędkości 1.2 mili na godzinę, i przemieszczać się samodzielnie na odległość ok. 130 stóp z minimalną pomocą opiekuna.

Udar naczyniowy mózgu
U 46-letniego menedżera stwierdzono udar naczyniowy mózgu (CVA), a w jego następstwie problemy ze zmysłem równowagi. Cierpiał na zaburzenia równowagi, zawroty głowy przy poruszaniu głową lub gałkami ocznymi, problemy decyzyjne z radzeniem sobie w trudnych sytuacjach. Wykazywał znaczną niezborność ruchów, słabą koordynację, trudności ze skakaniem i ogólny brak wyczucia równowagi. Po jedenastu sesjach z użyciem metronomu interaktywnego funkcje równowagi powróciły, zdecydowanie poprawiła się koordynacja ruchów. Wykonywał podskoki i „fikołki” bez utraty równowagi, a zawroty głowy występowały już tylko w 20% czasu. Znów mógł podejmować trudne decyzje wymagane na kierowniczym stanowisku.

Uszkodzenie mózgu w wyniku traumy
D.S. doznał uszkodzenia mózgu w wypadku samochodowym mając 19 lat. Przed zastosowaniem IM ruchy D.S. były nieskładne i brak im było płynności, „zacinał” się w trackie mówienia. W ciągu kilku lat po wypadku udało mu się odzyskać podstawowe ogólne zdolności motoryczne i językowe. Dopiero w wielu 38 lat D.S. został poddany rehabilitacji metronomem interakcyjnym. Już przed zakończeniem szóstej sesji IM z znaczący sposób poprawiły się u niego ogólne funkcje motoryczne i precyzja kontroli ruchów rąk. Po zakończeniu rehabilitacji metronomem interaktywnym D.S. odzyskał symetrię i koordynację ruchów oraz zdecydowanie poprawił płynność mówienia.

Parę słów o metronomie

Metronom Interaktywny (IM) został opracowany na początku lat 90tych XX wieku i prawie natychmiast stwierdzono jego niezwykłą użyteczność w pracy z dziećmi problemami z nauką szkolną oraz zaburzeniami rozwojowymi. Metronom Interaktywny to rezultat szeregu lat klinicznych prac badawczych wspieranych przez wybitne autorytety świata medycyny; szybko zyskał ogólnonarodową sławę i uznanie jako przełomowe narzędzie pomagające tym pacjentom w uzyskaniu poprawy uwagi i koncentracji, kontroli i koordynacji motorycznej, funkcji językowych oraz większej kontroli własnej impulsywności.

Terapeuci pracujący z IM zauważyli również pozytywne efekty korzystania z IM w terapii pacjentów z nabytymi zaburzeniami neurologicznymi i motorycznymi. Obecnie IM jest wykorzystywany przez kliniki i ośrodki rehabilitacyjne, w podobny sposób jak w terapii rozwojowej i reedukacji, w leczeniu urazów wylewów, uszkodzeń mózgu, zaburzeń równowagi oraz choroby Parkinsona.

Spektrum zastosowań IM jest bardzo szerokie dzięki temu, że mierzy on i usprawnia planowanie motorycznie i czasowe – newralgiczny obszar centralnego układu nerwowego. Jako wsparcie i pomoc tradycyjnych metod terapii poprzez wykorzystanie IM został powołany do życia Wydział Technologii Rehabilitacji (RTD- z ang: Rehabilitation Technologies Division).

Obecnie, na rynku amerykańskim i kanadyjskim, funkcjonuje ponad 2500 terapeutów pracujących z IM w ponad 1700 klinikach, szpitalach i ośrodkach uniwersyteckich. Liczba ta ciągle rośnie. O IM wypowiadały się również szeroko media np., CBS Elary Show, CNN News, US News and Word Report, a także wiele, wiele innych lokalnych stacji radiowych i telewizyjnych.

Koszt jednej sesji - 90 zł

Zaleca się 18 spotkań - dwa, trzy razy w tygodniu.

foot_logo

Menu stopka